VOL377美女梦楠Mengnan经典死库水情趣女仆装秀完美身材诱惑写真50P梦楠嗲囡囡

VOL377美女梦楠Mengnan经典死库水情趣女仆装秀完美身材诱惑写真50P梦楠嗲囡囡

 夫胸腹痛一症,原有九种,总不出虚、实两字。又曰:吐血三要,已得闻矣,敢问三要之症,如何辨认?

诸家之论如是,上与经旨相符,下与今阴亏火盛,阳虚暴脱之似中诸证相合,与风邪绝不相关,而形证则与真中风相似,岂可以相似而反失其真,故当以类相从,从类以相别也。实则凡身体虚弱有腹痛、心悸、盗汗、衄血、梦遗、手足烦热、四肢倦怠疼痛、尿频数且量多等,均可应用。

此病而断为阴虚者,见其病之在上半日也。甚矣哉,天下疾病若彼其蕃变也。

治病必求其本,法当脾肾双培,偏寒偏热,恐致偏害。 《周礼》秋有疟寒疾,即风寒感于卫之意。

泻出色如酱汁者,太阴之湿化也。《夷坚志》云:暑毒在脾,湿气连脚,不泄则痢,不痢则疟,独炼雄黄,蒸饼和药,甘草作汤,服之安乐。

若谓阴虚火旺,而以滋阴降火之品投之,是速其危也。惟刘守真作将息失宜,水不制火极是。

Leave a Reply