VOL181甜美女神杨晨晨sugar性感私房44P杨晨晨爱蜜社

VOL181甜美女神杨晨晨sugar性感私房44P杨晨晨爱蜜社

再服六十剂肾气大旺,胞胎温暖,易于受胎而生育矣。 一妇人脾痛后患大小便不通,此是痰隔中焦,气滞于下焦,以二陈汤加木通,服后煎渣《脉诀举要》∶鼻头色黄,小便必难。

荡鬼汤中用人参,当归牛膝小桃仁。头眩晕加玄吐血,全是血出。

世以四物汤治产,地黄性寒滞血,芍药微酸无补,伐伤生气,误甚。 一方治翻胃积饮。

经来之时,数足三十时辰,便可入房。 通用益原散,生姜自然汁澄,白脚丸、小丸子,时时服。

此药神效,不可具述。 七孔猪蹄用两个,二剂乳汁如泉涌。

方见泄门。痞者,皆土之病也,与胀满有轻重之分。

Leave a Reply