ova耻辱の制服樱花动漫

ova耻辱の制服樱花动漫

蚊之吮血,不减蛭虫,夜明砂乃食蚊而化者也,本草称其能下死胎,则其能攻蓄血明矣。大约一两炒黑取末用三钱),当归二两,雷丸、红花、枳实、白芍、牛膝各三钱,桃仁四十粒(去皮尖捣碎),煎服。

 半夏、白蔹等分为末,酒服方寸匕。治风之法,初得即当顺气,日久则当活血,此万古不易之论。

凡物之赤者皆热,惟蟹与柿性寒,所以二物不宜同食,令人泄泻发症瘕。 蚌生淡水,色苍,入肝,故有清热行湿治雀目夜盲之力。

水调一、凡中风痰厥,癫痫惊风,痰涎上壅,牙关紧闭,上视搐搦,并宜治之。麻是气虚,木是胃中有湿痰死血厥者逆也,手足因气血不相接,逆而冷也。

发明鼋甲炙,黄酒浸,治瘰,杀虫,逐风,恶疮痔,风顽疥疮,功同鳖甲。 鳖头烧灰酒服疗小儿脱肛,妇人阴脱下坠,取其善缩之性也,生血涂之尤效。

二年者二两,三年者三两,以针线缝住,用无灰酒煮数沸,令病患食之,瘀血即行。 青桑叶新研焙干,逐月按日,就地烧存性。

Leave a Reply