No006灰丝美腿高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No006灰丝美腿高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

肾经虚热,用地黄丸。随气凝滞,脏腑受伤,气血不和所致。

 治误吞水蛭用田中干泥一块,小死鱼三四个,去头骨,和巴豆十粒去壳,研烂入泥为丸,绿豆大。若毒根于里而妄下之,则内气愈虚,毒不能出,而反入焉。

古云∶疔有十三种,种各不同,内三十六疔,满其数即不可救。 余曰∶此因误用前法,元气复伤而下陷也,非痢非毒。

当临制宜,分五脏相胜,审乳母之气何如,扶助胃气为善。出痘后仍患之,口干饮汤,用五味异功散兼大枫膏而愈。

一日∶一日先退热放标者必轻,又放标后一日身凉稀密已定,仍热烦躁尚未尽,有两三次出热方定,红现者吉,或二日∶二日如粟米大,稀而红满者吉。 后因劳仍作,或用四物、化痰之剂,前症益甚,更发热恶寒头晕而殁。

 肿不消,欲作脓也,用托里消毒散。一小儿九岁患此,面色常青,肿硬不溃,肉色不变,乃伐肝化痰。

Leave a Reply