Vol423女神朱可儿Flower日本旅拍户外缕空蕾丝吊裙露豪乳诱惑写真40P朱可儿美媛馆

Vol423女神朱可儿Flower日本旅拍户外缕空蕾丝吊裙露豪乳诱惑写真40P朱可儿美媛馆

煎萱草根汤下,子午之交各一服。以上数等大便燥结症,非用当归、人参至斤数,难取功效。

眉批∶欲种子者,必将落红后,即三十时辰,两日半也。一方治火嗽。

老年水火俱亏,宜服八味丸。脾肺气虚失运化,湿邪侵入皮下留。

此方名虽利气而实补气也。良久,用绢帛摊贴。

脾肺气虚失运化,湿邪侵入皮下留。然脾之母原在肾之命门,胃之母,原在心之包络。

夫肝主藏血,气结而血亦结,何以反至崩漏?不美饮食,并治。

Leave a Reply